(0312) 381 99 99

Dr. M. Can EMEKSİZ


Adı Soyadı: Dr. M. Can EMEKSİZ
 
Uzmanlık Alanı: Dermatoloji Uzmanı
 
Doğum Tarihi: 1980
 
Doğum Yeri: İskenderun
 
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)
 
Doktora / Uzmanlık: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

YAYINLAR:
 
A. Uluslararası Dergilerdeki Yayınlar:
A1. Emeksiz MC, Uzar Kocak M. Subungual ectopic hair (Onycotrychia). J Eur Acad Dermatol Venereol. 28(9),1263-4:2014.
A2. Erkek E, Ayva S, Atasoy P, Emeksiz MC. Confluent and reticulated papillomatosis: favorable response to low dose isotretinoin. J Eur Acad Dermatol Venereol. 3(11), 1342 3:2009.
A3. Erkek E, Basar H, Bozdogan O, Emeksiz MC. Giant condyloma acuminata of Buschke Löwenstein: successful treatment with a combination of surgical excision, oral acitretin and topical imiquimod. Clin Exp Dermatol 34,366–368:2008. 
B. Uluslararası Akademik Toplantılardaki Sunum ve Posterler:
B1. Emeksiz MC. Conjunctival Analyses of Periocular Tinea: 20 Cases. 12nd EADV Spring Symposium, P358, 5-8 March 2015, Valencia, Spain.
B2. Emeksiz MAC. Tinea mammae- A rare site for dermatophytosis. Congress of 23rd EADV, P1069, 8-12 October 2014, Amsterdam, Netherlands.
B3. Emeksiz MAC. Tinea cruris involving pubic region and vulva- Another rare site for dermatophytosis. Congress of 23rd EADV, P1073, 8-12 October 2014, Amsterdam, Netherlands.
B4. Emeksiz MAC, Kocak M. Onychotrichia. Congress of 22nd EADV, P1273, 2-6 October 2013, Istanbul, Turkey.
B5. Emeksiz MAC. Vacuum dermatitis on chin. Congress of 22nd EADV, P1360, 2-6 October 2013, Istanbul, Turkey.
B6. Emeksiz MAC, Gunduz O, Kocak M. Insulin resistance and metabolic syndrome in men with premature androgenetic alopecia. (Oral Presentation) 9th EADV Spring Symposium, FC07.1, 6-10 June 2012, Verona, Italy.
B7. Emeksiz MAC. Mask phenomenon: facial petechia due to hyperemesis in pregnancy.9th EADV Spring Symposium, P526, 6-10 June 2012, Verona, Italy.
B8. Emeksiz MAC, Tombakoglu MA, Ocal E, Kocak M, Bozdogan O. Gianotti-Crosti Syndrome Associated with Epstein-Barr Virus Infection. 11th Congress of European Society for Pediatric Dermatology, PP081, 16-19 May 2012, Istanbul, Turkey.
B9. Emeksiz MAC. Atypical Irritant Contact Dermatitis On The Face. 11th Congress of European Society for Pediatric Dermatology, PP108, 16-19 May 2012, Istanbul, Turkey.
B10. Emeksiz MAC. Hyperpigmentation and Hypertrichosis Related to Cast. 11th Congress of European Society for Pediatric Dermatology, PP146, 16-19 May 2012, Istanbul, Turkey.
B11. Emeksiz MAC, Kocak M, Aydin G, Bozdogan O. Lichenoid drug eruption due to infliximab. 20th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, PO101, 20-24October 2011, Lisbon, Portugal.
B12. Emeksiz MAC, Ozdemir Karabacak S, Kocak M, Evliyaoglu O. Vitiligo in children: A prospective observational study. 20th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, PO956, 20-24 October 2011, Lisbon, Portugal.
B13. Emeksiz MAC, Kocak M, Yilmazbas P. Uveal tractus involvement in vitiligo patients. 20th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, PO1016, 20-24 October2011, Lisbon, Portugal.
B14. Emeksiz MAC, Kocak M, Onder B. Segmental Angioma Serpiginosum. 20th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, PO1380, 20-24 October 2011, Lisbon, Portugal.
B15. Sahiner N, Kocak M, Emeksiz MAC, Bozdogan O, Ceneli O. Insect bite like reaction in a patient with hairy cell leukaemia. 20th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, PO1289, 20-24 October 2011, Lisbon, Portugal.
B16. Kidir M, Emeksiz MAC, Kocak M, Bozdogan O. Hailey Hailey disease: Effective treatment with topical tacrolimus. 20th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, PO1364, 20-24 October 2011, Lisbon, Portugal.
B17. Ozturk Kara D, Emeksiz MAC, Kocak M, Bozdogan O. Effective oral pentoxifylline therapy in cryoglobulinemic vasculitis. 20th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, PO1381, 20-24 October 2011, Lisbon, Portugal.
B18. Emeksiz C, Kocak M, Karabulut A. Successful treatment of recalcitrant verruca palmoplantaris in a systemic lupus erythematosus patient with topical application of 5% imiquimod cream. 18th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, 1851, 7-11 October 2009, Berlin, Germany.
B19. Emeksiz C, Kocak M, Bozdogan O, Osmanoglu G, Kara S. Skin metastasis and dermatomyositis like drug eruption in a postoperative breast carcinoma patient. 18th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, 1857, 7-11 October 2009, Berlin, Germany.
B20. Emeksiz C, Karabacak S, Atasoy P, Koçak M, Karabulut A. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia (epitheloid hemangioma) on extremities of a women patient. 18th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, 1890, 7-11 October2009, Berlin, Germany.
B21. Tuncez F, Kocak M, Atasoy P, Birol A, Emeksiz C. Topical diclofenac sodium and imiquimod treatment efficacy in actinic keratoses. 18th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, 1788, 7-11 October 2009, Berlin, Germany.
B22. Bagci Y, Kocak M, Kocak O, Emeksiz C. The effects of acne vulgaris on dermatologic life quality and human psychology. 18th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, 1834, 7-11 October 2009, Berlin, Germany.
B23. Karabulut A, Emeksiz MAC, Atasoy P, Kocak M. Aquagenic syringeal acrokeratoderma: report of a case with histologic findings. 5th EADV Spring Symposium, P344, May 22-25, 2008, Istanbul, Turkey.
B24. Kocak M, Emeksiz C, Kazkayası M, Yakaryılmaz F, Atasoy P. Laugier Hunziker Syndrome, a clinical review of two cases. 5th EADV Spring Symposium, P400, May 22-25, 2008, Istanbul, Turkey.
C. Kitaplar ve Kitap Bölümleri: - 
D. Ulusal Dergilerdeki Yayınlar:
D1. DenizT, Emeksiz C. Isotretinoin intoxication in attempted suicide: A case report. Marmara Medical Journal 21(3); 269 272: 2008.
E. Ulusal AkademikToplantılardaki Sunum ve Posterler:
E1. Emeksiz C. Çenenin Vakum Purpurası. XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu. PS490, 13-17 Kasım 2013, Ankara, Türkiye.
E2. Emeksiz MAC, Gündüz Ö, Koçak M. Prematür androgenetik alopesili erkek hastalarda insülin direnci ve metabolik sendrom. (Sözel Sunu). XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PT4, 9-13 Ekim 2012, Gaziantep, Türkiye.
E3. Öztürk Kara D, Emeksiz MAC, Koçak M, Bozdogan Ö. Güneş gören alanlara lokalize Darier Hastalığı: Olgu sunumu. XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, P289, 16-20 Kasım 2011, Ankara, Türkiye.
E4. Gündüz Ö, Emeksiz C, Atasoy P. Deri metastazı ile belirti veren gastrik taşlı yüzük hücreli adenokarsinom rekürensi. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P71,19-23 Ekim 2010, Antalya, Türkiye.
E5. Sahiner N, Koçak M, Emeksiz MAC, Bozdogan Ö. Dar bant UV-B tedavisine dramatik yanıt veren iki pigmente purpurik dermatoz olgusu. XXIII. UlusalDermatoloji Kongresi, P188, 19-23 Ekim 2010, Antalya, Türkiye.
E6. Gündüz Ö, Emeksiz MAC, Sahiner N, Ataoy P, Kupana Ayva S, Özuğuz P. Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç kullanımına eşlik eden Kaposi benzeri erüpsiyon. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P206, 19-23 Ekim 2010, Antalya, Türkiye.
E7. Emeksiz MAC, Karabulut AA, Koçak M. Siyah kına ile geçici dövme uygulaması sonucu gelişen alerjik kontakt dermatit. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, EP 89, 11- 15Kasım 2009, Ankara, Türkiye.
E8. Emeksiz MAC, Koçak M, Ayva S. İdiopatik Eruptif Maküler Pigmentasyon: Olgu Sunumu. XIX.Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, EP 242, 11-15 Kasım 2009, Ankara, Türkiye.
E9. Özuğuz P, Emeksiz MAC, Atasoy P, Koçak M. Asitretine yanıt veren kutanöz amiloidoz: Olgu Sunumu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, EP 244, 11-15Kasım 2009, Ankara, Türkiye.
E10. Emeksiz MAC, Koçak M, Karabulut AA. Konvansiyonel tedavilere yanıt vermeyen sistemik lupus eritematozisli bir olguda yaygın palmoplantar verruka vulgarisin topikal %5 imikimod krem ile başarılı tedavisi. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P274,14-18 Ekim 2008, Konya, Türkiye.
E11. Emeksiz MAC, Koçak M, Bozdogan Ö, Osmanoğlu G, Kara S. Opere meme karsinomu deri metastazı ve dermatomyozit benzeri ilaç erupsiyonu tanısı alan bir olgu sunumu. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P275 14-18 Ekim 2008, Konya, Türkiye.
E12. Tunçez F, Koçak M, Atasoy P, Birol A, Emeksiz MAC. Aktinik keratoz tedavisinde imikimod ve diklofenak sodyum etkinliğinin klinik ve histopatolojik olarak karşılaştırılması. (Sözel Sunu) XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P29,14-18 Ekim 2008, Konya, Türkiye.
E13. Bağcı Y, Koçak M, Koçak O M, Emeksiz MAC. Akne vulgarisin dermatoljik yasam kalitesive insan psikolojisi üzerine olan etkileri. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi,14-18 Ekim 2008, P179, Konya, Türkiye.
E14. Karabulut AA, Evliyaoğlu O, Aliefendioğlu D, Bozdoğan Ö, Kara S, Emeksiz MAC, Koçak M. Fokal dermal hipoplazili hastada saptanan konjenital hipotiroidi. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P284, 14-18 Ekim 2008, Konya, Türkiye.
E15. Emeksiz MAC. Opere meme karsinomu deri metastazı ve dermatomyozit benzeri ilaç erupsiyonu tanısı alan bir olgu sunumu. (Sözel Sunu). Prof. Dr. Atif Taşpınar Dermatoloji Günleri, 2007, Ankara, Türkiye.
 
ÜYELİKLER:
 
▪ European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
▪ Turk Dermatoloji Derneği (Turkish Society of Dermatology) (TDD)
▪ Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği (Ankara Society of Dermatology and Venereology) (ADZHD)
▪ Çukurova Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği (Cukurova Society of Dermatology and Venereology) (CDZHD)
▪ Dermatoimmunoloji Derneği (Society of Dermatoimmunology) (DID) 
▪ Diagnostik Dermatopatoloji Derneği (DDD)
▪ Kozmetik Dermatoloji Akademisi Derneği (KDAD) 
 
BURSLAR VE SERTİFİKALAR:
 
Burslar
▪  22. EADV Kongre Katılım Bursu (EADV) (İstanbul, Ekim 2013)
▪  "John Stratigos Memorial Scholarship" Bursu (9. EADV Bahar Simpozyumu, Verona, İtalya, Haziran 2012)
▪  21. EADV Kongre Katılım Bursu (EADV) (Prag, Çek Cumhuriyeti, Eylül 2012)
▪  24. Ulusal Kongre Katılım Bursu (Türk Dermatoloji Derneği) (Gaziantep, Ekim 2012)
 
Sertifika ve Kurs Katılım Belgeleri
▪  7. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu, (Kozmetik Dermatoloji Akademisi Derneği (KDAD)) 24-29 Mayıs 2016, Çeşme, İzmir
▪  Kozmetik Kursu (Dermatoloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu (DUSEK), TDD), 23-24 Nisan 2016, Ankara
▪  Alerji Kursu (Dermatoloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu (DUSEK),TDD), 16 Ocak 2016, Ankara
▪  Dermoscopy Crash Course (Dermatoloji ve Dermatopatoloji Grubu), 12-13 Aralık 2015, Ankara
▪  Thread Kursu (Dermatoloji ve Dermatopatoloji Grubu), 12-13 Aralık 2015, Ankara
▪  Thread, Dermal Dolgu ve Dermoskopi Kursları (Dermatoloji ve Dermatopatoloji Grubu), 12-13 Aralık 2015, Ankara
▪  Botulinum Toksin Uygulamaları Kursu (ADZHD), 18 Kasım 2015, Ankara
▪  Dolgu Uygulamaları Kursu (ADZHD), 18 Kasım 2015, Ankara
▪  Lazer Kursu (ADZHD), 18 Kasım 2015, Ankara
▪  7. A'dan Z'ye Dermokozmetik Uygulamalar Kursu, (Kozmetik Dermatoloji Akademisi Derneği (KDAD)) 3-4 Ekim 2015, İstanbul
▪  Deri Yaşlanması ve Thread Uygulama Kursu (Dermatoloji ve Dermatopatoloji Grubu), 21 Şubat 2015, Ankara
▪  Dermatopatoloji Kursu (DDD), 30 Kasım 2014, Ankara
▪  Uygulamalı Dermatokozmetoloji Kursu (TDD), 21 Ekim 2014, Antalya
▪  Uygulamalı Yüz Dolgu Kursu (Dermatoloji ve Dermatopatoloji Grubu), 22-23 Mart 2014, Ankara
▪  Uygulamalı Dudak Estetiği Eğitim Kursu (Dermatoloji ve Dermatopatoloji Grubu), 30 Ağustos- 1 Eylül 2013, İzmir
▪  Uygulamalı Dermatokozmetoloji Kursu (ADZHD), 13 Kasım 2013, Ankara
▪  Uygulamalı Dermatokozmetoloji Kursu (TDD), 9-13 Ekim 2012, Gaziantep
▪  Uygulamalı Botulinum Toksin ve Dolgu Maddeleri Enjeksiyonu Kursu (ADZHD), 16 Kasım 2011, Ankara
▪  Uygulamalı Lazer Kursu (ADZHD), 16 Kasım 2011, Ankara
▪  Lazer Kursu (ADZHD), 3 Nisan 2011, Ankara
▪  Temel Dermatoskopi Kursu (ADZHD), 28 Kasım 2010, Ankara
▪  4. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu (GATA), 12-23 Ekim 2009, Ankara
▪  2. Temel Biyoistatistik Kursu (GATA), 17 Ekim 2009, Ankara
▪  Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Deneysel Araştırmalar Simpozyumu (Kırıkkale Üniversitesi-GATA), 15-16 Ekim 2009, Kırıkkale- Ankara
▪  Birinci Basamakta Dermatolojik Tanı ve Tedavi Kursu (Hacettepe Üniversitesi), 7 Nisan 2007, Ankara
▪  Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası (GATA), 12-23 Ekim 2009, Ankara
▪  İşyeri Hekimliği Sertifikası (Sertifika No: 6390, Sertfika Tarihi: 14.01.2014)