(0312) 381 99 99

Nöroloji

Migren nedir, bilgi verir misiniz? 
Her baş ağrısı migren midir?

Tanımı: Migren, kişisel yatkınlığı olanlarda, paroksismal tipte, nöro-psikolojik ve otonom bulguların da eşlik ettiği baş ağrısı atakları olarak tanımlanan kronik bir hastalıktır. Hastaların yaklaşık 2/3’ünde tek taraflı, genellikle zonklayıcı nitelikte, şiddetlendiği zaman sıklıkla bulantı- kusma, fonofobi ve fotofobi ile birlikte olan,  saatlerce, hatta günlerce (4 saat-3 gün) sürebilen baş ağrıları vardır. 

Aslında migren, sadece bir baş ağrısı değil, prodrom, aura, ve ağrı sonrası (postdrom) dönemleriyle bir semptomlar komplesidir. Ağrı, hastayı en çok rahatsız eden semptom olduğu için ön plana çıkmıştır. Birçok çeşitleri olan migren spektrumunda sadece aura ile seyreden ağrısız migren ataklarından geçici hemipleji ve hemipareziler oluşturan migren ataklarına (familyal hemiplejik migren) veya komplike migrenlerde olduğu gibi iskemik beyin bulguları oluşturabilen migrene kadar geniş bir yelpazeyi içerir.    

Her baş ağrısı migren değildir. Migren baş ağrısı yelpazesinde bir bölümü kapsar. Migreni taklit eden ya da etmeyen birçok tip baş ağrısı çok çeşitli nedenler ile olabilmektedir. Aşağıda baş ağrısı oluşturabilecek baş ve boyun bölgesine ait nedenler sıralanmıştır. 

Baş-boyun bölgesinde ağrıya neden olabilecek olaylar:

·         Venöz sinüslerin ya da kortikal dallarının gerilmesi, trombozu veya yer değiştirmesi

·         Anterior ve posterior fossaya ait duramater veya intrakranial ya da ekstrakranial arterlerin gerilmesi, dilatasyonu ve inflamasyonu

·         5, 9 ve 10 kranial sinirlerin ve ilk üç servikal sinirin gerilmesi, yer değiştirmesi ve diğer hastalıkları

·         İntrakranial basınç değişiklikleri

·         Saçlı deri, yüz, göz, burun, kulak ve boyun hastalıklarıdır.

Baş ağrıları geniş bir grubu kapsamaktadır ve çok sayıda baş ağrısı nedeni ve tipi vardır.  Bir baş ağrısının nedeni kafa içi ya da kafa ile ilişkili olabileceği gibi kafa dışı nedenlere bağlı da olabilir. Baş ağrılarının  basit bir sınıflaması aşağıda verilmiştir:

·         Migren

·         Gerilim tip baş ağrıları (epizodik ve kronik)

·         Küme baş ağrıları (Küme baş ağrısı ve Kronik paroksismal yarım baş ağrısı)

·         Strüktürel lezyon olmadan çeşitli baş ağrıları (seksüel aktivite, öksürük başağrıları)

·         Kafa travmasına bağlı baş ağrıları (akut ve kronik post-travmatik başağrıları)

·        Vasküler bozukluklara bağlı baş ağrıları (hipertansiyon, transiskemik atak, inme, subaraknoid kanama, arteritisler, arter disseksiyonları ve venöz trombozlar)

·         Non-vasküler intrakranial patolojilerde baş ağrıları (BOS basıncında azalma ya da artma, tümörler, enfeksiyonlar, kimyasal irritasyonlar)

·         Maddelere – ilaçlara ve ilaç/madde bırakılmalarına (withdrawal) bağlı ağrılar (nitrat ve nitritler, karbon monoksit, alkol, ergotamin, kafein, analjezikler, narkotikler ve östrojenler)

·         Ekstrakranial enfeksiyonlara bağlı baş ağrıları (viral ve bakteriyel enfeksiyonlara bağlı toksik baş ağrıları)

·         Metabolik bozukluklardaki baş ağrıları (hipoksi, hiperkapni, hipoglisemi ve diğer metabolik nedenler)

·         Kranial nevraljiler, sinir kökü ağrıları, deafferentasyon ağrıları

(International Headache Society, - IHS- 1988, in Drug Therapy in Neurology, Mervyn J. Eadie’den değiştirilerek)

NOT: Ziyaret etmekte olduğunuz, Özel Keçiören Hastanesi internet sitesinin içeriği ve uygulamaları, sadece bilgilendirme ve eğitim  amaçlı  olup, herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta ilişkisi oluşturma amacı gütmemektedir. Burada yer alan bilgilerin, hekim muayenesi  ile  elde  edilen  bilgilerin  yerini  tutmadığı  bilinmelidir.