(0312) 381 99 99

Çocuk Hastalıkları

Poliklinik, Servis ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nden oluşan Özel Keçiören Hastanesi Pediatri Bölümü, 0-16 yaş grubu çocukların tanı, tedavi ve takiplerinin yapıldığı bölümdür. Pediatri Bölümü’nde Pediatri uzmanları ve hemşireleri tarafından hizmet verilmektedir.

Küvöz, fototerapi, süt sağma cihazları, solunum cihazı (ventilatör) gibi teknik donanım yönünden de hastaların her tür sorununa yönelik imkanlar bu bölümde bulunmaktadır.

Doğumhane ile aynı katta bulunan Yenidoğan Servisi ve Yoğun Bakım Ünitesi’nin tüm elemanları, hastanemizdeki her doğuma katılabilmekte, bebekler, sağlık durumlarına göre annelerinin yanında ya da Yoğun Bakım ünitemizde izlenmektedir. Bu bebeklerin takipleri de polikliniğimizin sağlam çocuk hizmeti sayesinde hastanemizde gerçekleşebilmektedir. 
   
Hastanemizde doğan çocukların yanı sıra; başvuran tüm çocuklara aşılama, büyüme-gelişme takibi ve beslenme hizmetlerinin verildiği sağlam çocuk polikliniği de mevcuttur. Polikliniğimize başvuran hastalar, gerekli görüldüğü takdirde acil serviste veya pediatri servisinde izlenebilmekte, KBB, Dermatoloji, Üroloji, Beslenme ve Diyetetik gibi branşlardan da danışmanlık alınabilmektedir.