(0312) 381 99 99

Göğüs Hastalıkları

Özel Keçiören Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak teşhis ve tedavide bilimsel disiplinle hizmet vermektedir. Kişi, aile ve topluma yönelik koruyucu hekimlik, solunum fizyoterapisi, alerji testleri, solunum fonksiyon testleri, radyoloji ve laboratuvar hizmetlerini, başarılı kadrosu ile sürdürmektedir. 

Solunum yetmezliği, akciğer kanseri, akciğer tüberkülozu, astım, pnömotoraks, pnömoni akciğer kistleri, sarkoidosis, kronik bronşit Göğüs Hastalıkları bölümünü ilgilendiren hastalıklarından bazılarıdır.