(0312) 381 99 99

Bebek Yoğun Bakım

Bebek yoğun bakım ünitemizde 2 adet küvöz, 1 adet transport küvözümüz bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet ventilatör cihazımız vardır. Eğer bebeğin yoğun bakım ihtiyacı olmaz ve anne yanına verilir ise 6 adet bebekler için özel kotlarımız bulunmaktadır. 3 adet fototerapi cihazımız ve bebeklerin bakımını ve girişimlerini yaptığımız 2 adet radyon ısıtıcımız bulunmakta olup yoğun bakımımızda bebekler için gerekli tüm müdahaleler yapılmaktadır.

Ünitemizde Yenidoğan Uzmanı ve 24 saat Çocuk Hastalıkları Uzmanı görev yapmaktadır.